Informacja o składkach

Uprzejmie informujemy, iż miesięczna składka klubowa dla wszystkich grup wynosi 30 zł.

Sładki należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto klubu:

BGZ BNP Paribas

nr konta: 98 2030 0045 1110 0000 0413 7040

z dopiskiem:

Nazwisko, imię zawodnika, klasa,składka klubowa za miesiąc>>>

W przypadku medalistów obowiązuje zniżka 50%, tj. 15 zł miesięcznie.

Ulga rodzinna:

1 osoba – bez zniżek – 30 zł miesięcznie

2 osoby – zniżka 25 % na każde dziecko – 22,5 zł miesięcznie

3 osoby i więcej – zniżka 50% na każde dziecko – 15 zł miesięcznie