Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS „Dwójka” Tczew przy Szkole Podstawowej nr 2 z O.I. w Tczewie, z siedzibą w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2, 83-110 Tczew. Dane osobowe przetwarzane są w celu działalności statutowej klubu, organizacji zawodów sportowych i publikacji ich wyników, organizacji obozów sportowych oraz celów archiwalnych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na przekazaniu wszelkich istotnych informacji dotyczących zawodów lub obozów sportowych.  Dane nie będą wysyłane do podmiotów trzecich. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  •  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  •  żądania ich przeniesienia,
  •  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania zaprzestania przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia się celu ich zgromadzenia lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w UKS „Dwójka” Tczew przy Szkole Podstawowej nr 2 z O.I. w Tczewie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Adriana Głuchowska, z którym można się skontaktować poprzez adres email: auditor@auditorsecurity.pl